Vzděláváním k odpovědnému životnímu stylu PDF Tisk Email
CPR_HO_logoprojektu

Obsahem projektu jsou aktivity zaměřené na zvýšení kvality odborných a obecných kompetencí obyvatel ČR (s výjimkou Prahy) a zvýšení motivace a posílení pozitivního postoje jednotlivců k dalšímu vzdělávání.

V rámci projektu jsou připravovány metodiky, realizovány vzdělávací aktivity (workshop, webinář, e-learning apod.) a připravovány materiály pro účastníky vzdělávání podle témat (Age management, zdravý životní styl, ekologie, mediální a finanční gramotnost).

V průběhu projektu budou realizovány akce na podporu propagace dalšího vzdělávání.

Projekt se svou náplní snaží dosáhnout většího povědomí o odpovědném životním stylu a motivuje k dalšímu vzdělávání a změně návyků i postojů.

Realizátorem projektu je Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, partnerem je Asociace center pro rodinu. Více o projektu»

logo_MSMT_Hodonin


 

Členská centra


Časopis Rodinný život

RZ_2_2013
Časopis pro celou rodinu, který vydává Centrum pro rodinný život v Olomouci, se čtenářsky zábavným a přitom i odborným způsobem zaměřuje na problematiku výchovy dětí, vztahy mezi manželi, na duchovní život rodiny, život v neúplné rodině, seniorský věk a další zajímavá témata. Je určený každému, kdo v rodině žije, nebo kdo se profesně zabývá problematikou rodinného života. Více»