PDF Tisk Email

Program týdne pro rodinu 2011

K týdnu pro rodinu připravují členská centra Asociace center pro rodinu aktivity na různých místech. Nabízíme Vám stručný přehled, více se dozvíte na domovských stránkách pořádajícího centra, které najdete na záložce Členská centra.

 • Centrum pro rodinu Vizovice

8. května 2011 od 14 do 18 hodin
Zahradní slavnost aneb oslava dne maminek a celé rodiny
Areál hotelu Tuskulum v Lukově

 • Centrum pro rodinu Jihlava

9.–13. 5. Týden otevřených dveří: prezentace aktivit pro rodiny s dětmi v regionu
9. 5. Koncert rodin: vystoupení rodičů nebo prarodičů s dětmi v sále ZUŠ
14. 5. Senohraní na Skalce: celodenní tvořivý program pro děti s rodiči doplněný Během rodin ("Neběhejte od rodiny, běhejte s rodinou"), žonglováním, bubnováním a divadly
15. 5. Mše svatá pro rodiny u příležitosti Mezinárodního dne rodiny
15. 5. Promítání rodinného filmu s volným vstupným v kině Dukla

 • Centrum pro rodinný život Olomouc

15. května od 14 hodin RODINY NA FLÓŘE A V BIBLI
Děti společně s rodiči budou moci projít devíti stanovišti, na kterých se mohou zapojit do hravých aktivit, kterými je budou provázet vybrané dvojice z Bible. Budou pro ně připravené oblíbené lanové aktivity, projížďky na koních, v jezírku na lodičkách, výtvarná dílna a také nebude chybět občerstvení a vystoupení hudební kapely.

 • Centrum pro rodinu Vyškov

12. 5. Přednáška s MUDr. Jitkou Krausovou "Rodina, škola lásky"
14. 5. Rodinný táborák

 • Centrum pro rodinu České Budějovice

13.–15. 5. 2011 Pohádkový víkend pro rodiny
Klášter Božího milosrdenství, Nové Hrady
9. 5. kulatý stůl „Služby pro rodiny a prorodinné aktivity“, Magistrát ČB
9. 5. výstava všech poskytovatelů prorodinné péče v ČB v Galerii Dvořák

 • Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči

neděle 15. 5. 2011 „Den pro rodinu“ (soutěžní dopoledne + výlet)

 • Centrum pro rodinu a sociální péči Ostrava

14. 5. 2011 Den pro rodinu - na poutním místě Cvilín u Krnova
14.–15. 5. 2011 interaktivní výstavy „Doba měst a hradů“ a „O zvuku a lidech“, Ostrava Černá louka

 • Centrum pro rodinu Ráj Přerov

7. 5. - Pěší pouť rodin na Sv. Hostýn
10. 5. - Den otevřených dveří v Klubu maminek v Domaželicích
11. 5. - Den otevřených dveří v Oáze v Předmostí
12. 5. - Den otevřených dveří v Ráji v Pavlovicích
22. 5. - Zpívá celá rodina - soutěžní odpoledne pro rodiny - výletiště Hradčany

 • Centrum pro rodinu Hranice

7. 5. pěší pouť rodin na Sv. Hostýn
18. 5. Den otevřených dveří
9–12 hod. - Klub maminek - přednáška PaedDr. Jarmily Pospíšilové Odchování malých dětí - o nenahraditelnosti mateřské péče, lásky a něhy pro zdravý rozvoj dítěte.
14–18 hod. - tvořivé dílny, ukázky cvičení maminek s dětmi a jiný program pro malé i velké.

 • Centrum pro rodinu Šumperk

14. 5. Kloboukový den

 • Centrum pro rodinu Terezín

20.–22. 5. 2011
VÍKEND PRO RODINY S DĚTMI V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI
Rekreační středisko STAP Sloup v Čechách

 • Centrum pro rodinu Hodonín

13. 5. v 16.00 hod. Akademie Centra – hudební a divadelní vystoupení rodin a zájmových kroužků na zahradě Centra.

 • Centrum pro rodinu Uherský Brod

Sobota 14.května 2011
10.00–12.00 hod.: Malování křídami s Beruškou (hřiště za Sokolovnou, křídy zajištěny, v případě deště se nekoná)

13.00–15.00 hod.: Bezpečně na dopravním hřišti s Městskou policií (dopravní hřiště Na Výsluní, vstup zdarma, v případě deště se nekoná)

15.00–17.00 hod.: Cesta za pokladem s DDM (pohádkový fáborkový pochod pro děti a rodiče, sraz u Ekocentra Chrpa na nám.1.Máje 2057, s možností opékání vlastních špekáčků, v případě deště se nekoná)

Neděle 15. května 2011
14.00–17.00 hod.: Malování na malířská plátna s Luisou (pod odborným vedením výtvarnice J.Kubínové, městský park, cena plátna dle velikosti od 50 do 250 Kč, v případě deště se akce koná v DDM)
15.00–16.30 hod.: Koloběžkové závody s Centrem pro rodinu UB (klášterní zahrada, koloběžky s sebou, odměny pro vítěze, v případě deště se nekoná)

17.00–18.30 hod.: Sammyho dobrodružství 3D-Kino Máj promítá pro rodiče a děti

 • Centrum pro rodinu a sociální péči Brno

6.–8. 5. 2011 Škola partnerství, víkendový kurz pro páry

9.–13. 5. 2011 Základní PC kurz pro seniory, po–pá 16.00–18.00 hod.

11. 5. 2011 od 10.00 hod. Akce Family Pointu - Vařím s láskou, prezentace knihy Zuzany Kobíkové a kuchařských kurzů, ve kterých se vaří bez lepku, mléka, vajec, sóji a dalších alergenů, akce je zdarma, děti vítány

13. 5. 2011, 9.00–16.00 hod. Den otevřených dveří, volně přístupné programy, výtvarná dílnička, programy v přednáškovém sále

 

Členská centra


Časopis Rodinný život

RZ_2_2013
Časopis pro celou rodinu, který vydává Centrum pro rodinný život v Olomouci, se čtenářsky zábavným a přitom i odborným způsobem zaměřuje na problematiku výchovy dětí, vztahy mezi manželi, na duchovní život rodiny, život v neúplné rodině, seniorský věk a další zajímavá témata. Je určený každému, kdo v rodině žije, nebo kdo se profesně zabývá problematikou rodinného života. Více»