PDF Tisk Email

Z historie pořádání Týdne pro rodinu

Rok 2008

První ročník TPR se uskutečnil 12.–18. května 2008, jeho mottem bylo „Rodina potřebuje čas, aby mohla být spolu.“ Impulsem k zahájení této společné kampaně byla myšlenka Center pro rodinu v ČR připomínat společnosti hodnotu zdravé a fungující rodiny a také snaha o vyvážení tlaku ze strany EU (V. Špidla), který říká, že rodina bude šťastná, když budou naplněny rovné příležitosti a uspokojivě vyřešena zaměstnanost žen. Národní centrum pro rodinu uspořádalo konferenci v Senátu PČR na téma: „Rodinná politika a životní styl rodiny – jak rodiny zvládají rozpor mezi nároky života a nároky kladené společností" jako úvod k tématu týdne. Do prvního ročníku se zapojila centra v Brně, Ostravě, Olomouci, Krupce, Uherském Brodě, Valašských Kloboucích, Strážnici, Vizovicích, Zlíně a Plzni.

Témata dalších ročníků TPR:

Rok 2009

Motto: „Radost v rodině, radost z rodiny“

Rok 2010

Motto: „Slavit spolu nás baví“

Rok 2011

Motto: „Věrnost v rodině v jejích rozmanitých podobách“

Rok 2012

Motto: „Rodina spojuje generace“

 

Členská centra


Časopis Rodinný život

RZ_2_2013
Časopis pro celou rodinu, který vydává Centrum pro rodinný život v Olomouci, se čtenářsky zábavným a přitom i odborným způsobem zaměřuje na problematiku výchovy dětí, vztahy mezi manželi, na duchovní život rodiny, život v neúplné rodině, seniorský věk a další zajímavá témata. Je určený každému, kdo v rodině žije, nebo kdo se profesně zabývá problematikou rodinného života. Více»