Rozvojový projekt ACER PDF Tisk Email
     Logo-EU-ESF-OPZ
ACER zahájil realizaci rozvojového projektu

    
Máme velkou radost, že byla na počátku října 2016 zahájena realizace Rozvojového projektu ACER, který je podporován z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR.
Díky projektu budeme moci vylepšit vzhled webových stránek ACER, lépe využívat sociální sítě při kontaktu s lidmi, společně pojmenovat směřování střešní organizace a výrazně podpořit její členská centra. Chceme se opřít do vzdělávání, zkvalitnit práci s cílovými skupinami i lépe porozumět fundraisingu a public relations. Díky projektu budou vyškoleni také dva noví mediátoři, jejichž služby jsou velmi účinným nástrojem řešení rodinných a párových krizí a existuje velký převis poptávky nad kapacitou.
Součástí projektu budou také čtyři kulaté stoly o rodinné politice, které se uskuteční ve spolupráci s členskými centry a které vytvoří další prostor pro dialog veřejné správy s občany.
Moc se na všechny aktivity těšíme a velmi bychom si přáli, aby se díky nim podařilo vtisknout práci ACER koncepčnější charakter, dávat o ní lépe vědět a posílit přenos dobré praxe mezi členy ACER i dalšími prorodinnými organizacemi.
Děkujeme, že nás sledujete.

 
 

Členská centra


Časopis Rodinný život

RZ_2_2013
Časopis pro celou rodinu, který vydává Centrum pro rodinný život v Olomouci, se čtenářsky zábavným a přitom i odborným způsobem zaměřuje na problematiku výchovy dětí, vztahy mezi manželi, na duchovní život rodiny, život v neúplné rodině, seniorský věk a další zajímavá témata. Je určený každému, kdo v rodině žije, nebo kdo se profesně zabývá problematikou rodinného života. Více»