Rodičovství, cesta k úspěchu PDF Tisk Email

Projekt obsahuje komplexní nabídku vzdělávání pro pečující rodiče, která je orientovaná jak na rozvoj jejich osobnosti s ohledem na stávající životní etapu, tak na rozvoj dovedností potřebných pro výchovu dětí.


Hlavním cílem je naplňování potřeb cílové skupiny - reflektovat stávající znalosti a dovednosti rozvíjené péčí v rodině (rodinné kompetence), pojmenovat svoje profesní cíle a získat potřebné informace k jejich možné realizaci. Zároveň podpořit výchovné úsilí rodičů prohlubováním jejich výchovných, rodičovských kompetencí.

Více o projektu zde.

Nabídka:
Motivační kurz pro ženy před návratem na trh práce

Projekt je v roce 2014 spolufinancován ze státního rozpočtu České republiky prostřednictvím dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

 

 

Členská centra


Časopis Rodinný život

RZ_2_2013
Časopis pro celou rodinu, který vydává Centrum pro rodinný život v Olomouci, se čtenářsky zábavným a přitom i odborným způsobem zaměřuje na problematiku výchovy dětí, vztahy mezi manželi, na duchovní život rodiny, život v neúplné rodině, seniorský věk a další zajímavá témata. Je určený každému, kdo v rodině žije, nebo kdo se profesně zabývá problematikou rodinného života. Více»