Projekt ACER – rozvoj služeb pro rodinu 2012 PDF Tisk Email

 

Projekt se zaměřuje na poskytnutí vzdělávání, poradenství a metodické pomoci jednotlivým členským organizacím a koordinátorům rodinných programů. Záměrem je standardizace a stejná nebo alespoň podobná nabídka rodinných programů a služeb v členských organizacích v celé ČR. Zároveň jednotlivé organizace budou předávat a získávat zkušenosti z praxe. Tento typ "učící se organizace" povede k vypracování nových nebo inovaci stávajících metodik jednotlivých programů pro rodiny. V roce 2010 byli v rámci tohoto projektu vyškoleni pracovníci jednotlivých center ve vytipovaných programech. V roce 2011 se projekt více zaměřil na metodickou a poradenskou činnost, která navázala na zkušenosti vyškolených pracovníků.

Pro rok 2012 bylo cílem projektu rozšířit a více prohloubit vybrané vzdělávací programy v souladu s novou metodikou a zaměřením na péči o rodinu MPSV, tzn. na rozvoj rodičovských kompetencí motivovaných i nemotivovaných rodičů a mezigenerační soužití.

Jedná se o tyto programy:

Rozšiřování oblastních poboček programu Efektivní rodičovství
Rozšiřování oblastních poboček programu Klub aktivních seniorů (KLAS)
Vzdělávání pro pracovníky s rodinou se zaměřením na problematiku hyperaktivity a neklidu u dětí
Vzdělávání pro pracovníky pro práci s neúplnou rodinou
Vzdělávací program Nezastupitelné rodičovské kompetence
Etické otázky všedního dne – školení lektorů

logoMPSV_smallProjekt "ACER – rozvoj služeb pro rodinu" je spolufinancován ze státního rozpočtu České republiky prostřednictvím dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

 

Členská centra


Časopis Rodinný život

RZ_2_2013
Časopis pro celou rodinu, který vydává Centrum pro rodinný život v Olomouci, se čtenářsky zábavným a přitom i odborným způsobem zaměřuje na problematiku výchovy dětí, vztahy mezi manželi, na duchovní život rodiny, život v neúplné rodině, seniorský věk a další zajímavá témata. Je určený každému, kdo v rodině žije, nebo kdo se profesně zabývá problematikou rodinného života. Více»