O nás PDF Tisk Email

Asociace center pro rodinu (ACER) je nezisková organizace založená v r. 2001, od r. 2014 zapsaný spolek. ACER sdružuje fyzické a právnické osoby v celé České republice, které se angažují v oblasti rodinné, manželské a dětské sociální problematiky, rodinné politiky a rodinného života. Jejich posláním je přispívat k prorodinnému klimatu ve společnosti a svými aktivitami podporovat kvalitu vztahů v rodině.

Asociace je navázána na ostatní světové federace, asociace a svazy. Asociace center pro rodinu je členem Vienna NGO Committee on the Family a Federace katolických rodinných svazů v Evropě (FAFCE). Spolupracuje také s Mezinárodní federací center pro přípravy na manželství (FICPM).

Poslání ACER vyplývá ze stanov a z programového prohlášení, kde je mimo jiné řečeno, co je náplní činnosti Asociace center pro rodinu:

  1. prosazovat a propagovat všechny pozitivní hodnoty rodiny

  2. koordinovat činnost jednotlivých členských organizací tak, aby se mohly co nejúčinněji anagažovat v oblasti rodinné politiky a rodinného života

  3. vytvářet prorodinné klima ve společnosti

  4. být partnerem státním orgánům pro jednání v otázkách rodinné politiky

  5. podporovat programy pro děti, mládež a rodiny

  6. podporovat programy pro manžele, osamělé rodiče a seniory

  7. podporovat další programy naplňující poslání sdružení

  8. zajišťovat informační službu členským organizacím

 

Členská centra


Časopis Rodinný život

RZ_2_2013
Časopis pro celou rodinu, který vydává Centrum pro rodinný život v Olomouci, se čtenářsky zábavným a přitom i odborným způsobem zaměřuje na problematiku výchovy dětí, vztahy mezi manželi, na duchovní život rodiny, život v neúplné rodině, seniorský věk a další zajímavá témata. Je určený každému, kdo v rodině žije, nebo kdo se profesně zabývá problematikou rodinného života. Více»