Hravě a kreativně tvoříme pro nejbližší PDF Tisk Email

Popis projektu:
Cílem tvoření s ušlechtilým materiálem, jakým určitě hedvábí je, je snaha rozvíjet představivost, zručnost a kreativitu dětí ve věku 8 – 15 let. Prostřednictvím barev mohou děti vyjádřit své pocity, nálady a mnohdy i vztah k obdarovanému. Termíny tvoření jsou zvoleny s ohledem na možnost darovat dílo rodiči či blízkému člověku (Den matek, Den otců, Den seniorů). Přidanou hodnotou těchto tvoření je připomenutí důležitosti funkce rodiny, její pospolitosti a nezastupitelné součásti každého člověka.

Příjemcem a realizátorem projektu v roce 2014 byl ACER. Partnerem projektu bylo Centrum pro rodinu a sociální péči Brno.

Projekt byl v roce 2014 financován Odborem školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna.

logo_brno_b-mini


 
 

Členská centra


Časopis Rodinný život

RZ_2_2013
Časopis pro celou rodinu, který vydává Centrum pro rodinný život v Olomouci, se čtenářsky zábavným a přitom i odborným způsobem zaměřuje na problematiku výchovy dětí, vztahy mezi manželi, na duchovní život rodiny, život v neúplné rodině, seniorský věk a další zajímavá témata. Je určený každému, kdo v rodině žije, nebo kdo se profesně zabývá problematikou rodinného života. Více»