Dialogem k aktivnímu občanství seniorů PDF Tisk Email

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-rgb

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
 Více informací naleznete na www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz


Název projektu:
Dialogem k aktivnímu občanství seniorů
Příjemce:
Asociace center pro rodinu, Průchodní 2, Brno, 602 00, IČO: 265 36 23
Spolupracující subjekt: Spokojený senior – KLAS z.s., Josefská 1, Brno, 602 00, IČO: 026 15 037
Priorita:
Lidská práva / Posilování občanské společnosti, mechanismů demokracie a transparentnosti
Doba realizace:
1.8.2014 – 30.4.2016
Kontakt: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , www.acer-cr.cz, www.spokojenysenior-klas.cz
Cílová skupina:
senior - občan a zaměstnanci samosprávy (městská čtvrť, město, obec, kraj)

 

Cíle projektu:

  
Globálním cílem projektu je nastavení mechanismu dialogu mezi oběma CS ve prospěch rozvoje aktivního života v seniorském věku s dopadem na rozvoj daného regionu a zvýšení transparentnosti, důvěryhodnosti a zacílené pomoci občanům místní samosprávy.

Dílčím cílem je napomoci aktivním seniorům zapojit se do činnosti obce či dané samosprávy vytvořením mechanismu dialogu mezi zaměstnanci samosprávy a seniory a současně podpořit zaměstnance pracující v oblasti proseniorské či prorodinné politiky při rozvoji aktivit směřujících ke starším občanům. Pracovníci samosprávy by měli reagovat na potřeby svých občanů a prostřednictvím aktivit samosprávy je naplňovat a rozvíjet, což povede k naplňování strategických cílů samosprávy.

 

Přínos projektu:
     

 • naplňování potřeb občanů prostřednictvím zavedení mechanismu dialogu

 • zvýšení důvěryhodnosti a transparentnosti samosprávy ve vztahu k občanům a občanské společnosti

 • pomoc při naplňování stanovených prorodinných a proseniorských cílů institucí samosprávy

 • aktivizace seniorů a jejich zapojení do činnosti obce/místa, kde žijí

 • posílení občanské angažovanosti a rozvoj dobrovolnictví seniorů

 • snížení marginalizace seniorů v komunitě

 

Aktivity projektu:

 1. Pilotní realizace kurzu pro zaměstnance samosprávných celků, vytvoření a ověření metodiky kurzu, zprostředkování metodické podpory při vyhledávání aktivních seniorů ve svém regionu.

 2. Pilotní realizace kurzu pro seniory – aktivní občany, vytvoření a ověření metodiky kurzu.

 3. Uskutečnění setkání u kulatých stolů, na kterých proběhne diskuze mezi oběma CS projektu. Výstupem bude brožura dobré praxe a video s ukázkami realizace aktivizačních aktivit.

 4. Odborná konference představující vytvořený a ověřený mechanismus dialogu mezi samosprávou a občanem/seniorem a představení výstupů projektu (metodiky, brožura s DVD).

  Aktuální dění v projektu a vypsané termíny kurzů jsou zveřejněny na webových stránkách zde...»


Výstupy projektu:

 1. Brožura dobré praxe + video
  Brožura ke stažení zde...»
  Video ke shlédnutí zde...»
 2. Strategie šíření know-how, vytvořeného dialogu
  Pdf ke stažení zde...»
 3. Článek o projektu - Dialogem k aktivnímu občanství seniorů, ZRNKO, 2016/2
  Pdf ke stažení zde...»

  Máte-li zájem o aktivity projektu, kontaktujte prosím vedoucí spolku Bc. Terezu Kozderovou, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

loga_acer_klas_ssk

 

Členská centra


Časopis Rodinný život

RZ_2_2013
Časopis pro celou rodinu, který vydává Centrum pro rodinný život v Olomouci, se čtenářsky zábavným a přitom i odborným způsobem zaměřuje na problematiku výchovy dětí, vztahy mezi manželi, na duchovní život rodiny, život v neúplné rodině, seniorský věk a další zajímavá témata. Je určený každému, kdo v rodině žije, nebo kdo se profesně zabývá problematikou rodinného života. Více»