Zprávy z ACERu PDF Tisk Email
 
Týden pro rodinu 2017

logoKaždý rok v květnu nabízíme příležitost připojit se ke stovkám rodin a navštívit akce Týdne pro rodinu, který letos proběhne od 14. do 20. 5. v řadě měst a míst České republiky.
  Motto letošního ročníku Týdne pro rodinu
(TPR) je: „Hledáme své kořeny ...“ K myšlence připomenout si Mezinárodní den rodiny 15. května a prožít týden oslav se každoročně zapojují nejrůznější subjekty – rodinnými a mateřskými centry počínaje a krajskými úřady konče. Vyhlašovatelem TPR je naše Asociace center pro rodinu. Více zde»:ACER zahájil realizaci rozvojového projektu

Logo-EU-ESF-OPZMáme velkou radost, že byla na počátku října 2016 zahájena realizace Rozvojového projektu ACER, který je podporován z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR.
Díky projektu budeme moci vylepšit vzhled webových stránek ACER, lépe využívat sociální sítě při kontaktu s lidmi, společně pojmenovat směřování střešní organizace a výrazně podpořit její členská centra. Chceme se opřít do vzdělávání, zkvalitnit práci s cílovými skupinami i lépe porozumět fundraisingu a public relations. Díky projektu budou vyškoleni také dva noví mediátoři, jejichž služby jsou velmi účinným nástrojem řešení rodinných a párových krizí a existuje velký převis poptávky nad kapacitou.
Součástí projektu budou také čtyři kulaté stoly o rodinné politice, které se uskuteční ve spolupráci s členskými centry a které vytvoří další prostor pro dialog veřejné správy s občany.
Moc se na všechny aktivity těšíme a velmi bychom si přáli, aby se díky nim podařilo vtisknout práci ACER koncepčnější charakter, dávat o ní lépe vědět a posílit přenos dobré praxe mezi členy ACER i dalšími prorodinnými organizacemi.
Děkujeme, že nás sledujete.


  
Národní týden manželství 2017

NTMTéma jedenáctého NTM, který se koná ve dnech 13.–19. února 2017, zní „Recept na dobré manželství“.
Centra pro rodinu sdružená v Asociaci se k také v tomto roce k Týdnu manželství připojila svými aktivitami.

Tyto a další akce najdete na oficiálních stránkách Národního týdne manželství: www.tydenmanzelstvi.cz.Týden pro rodinu 2016
 
tyden_pro_rodinu_baner-570x160_1Od 8. do 15. května se uskuteční již 9. ročník Týdne pro rodinu na mnoha místech České republiky s mottem: „Táta, máma, holka, kluk – rodina nám není fuk.“ K této příležitosti připravují organizátoři řadu programů pro rodiny. 
K myšlence připomenout si Mezinárodní den rodiny 15. května a prožít týden oslav se každoročně zapojují nejrůznější subjekty – rodinnými a mateřskými centry počínaje a krajskými úřady konče. Vyhlašovatelem Týdne pro rodinu (TPR) je naše Asociace center pro rodinu. Více zde»XV. mezinárodní konference o rodinné politice

Vážení příznivci rodinné politiky, dovolujeme si Vás pozvat na v pořadí již XV. mezinárodní konferenci o rodinné politice, která se bude jako obvykle konat v Jednacím sále Senátu PČR. Letošní ročník konference proběhne 2. května 2016 pod názvem „Průsečíky generací z pohledu rodinné politiky“, a jak už název napovídá, bude se zabývat především rodinnou soudržností a mezigenerační solidaritou a fenoménem času ve společném prožívání rodiny. Svoje vystoupení přislíbili mimo jiné PhDr. Jiřina Šiklová, legenda české sociologie, Dr. Klaus Zeh, prezident Německého rodinného svazu nebo Mgr. Jan Lorman, ředitel organizace Život 90. Jako u všech předchozích senátních konferencí i tentokrát bude kladen důraz na organické propojení teoretických poznatků a praktických reflexí.
Přihlaste se, prosím, prostřednictvím tohoto tohoto formuláře» do 20. 4. 2016 (děkujeme, že nám své případné odhlášení dáte vědět). Těšíme se na Vaši účast!Společné prohlášení Asociace center pro rodinu a Sítě mateřských center k návrhu diferenciace sazeb sociálního pojištění podle počtu vychovávaných dětí.
pdf Text stanoviska ke stažení»
  


Byla vyhlášena soutěž Obec přátelská rodině 2015
logo_soutez

Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Stálou komisí pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny PSP ČR ve spolupráci s Asociací center pro rodinu, Sítí mateřských center a Svazem měst a obcí ČR vyhlašuje nový ročník soutěže „Obec přátelská rodině 2015“. Podrobnosti k soutěži najdete na stránkách MPSV».
   
 


Národní týden manželství 2016
 
NTMTéma desátého NTM, který se koná ve dnech 8.–14. února 2016, zní „Manželství je víc než kus papíru“.
Centra pro rodinu sdružená v Asociaci se k také v tomto roce k Týdnu manželství připojila svými aktivitami.

Tyto a další akce najdete na oficiálních stránkách Národního týdne manželství: www.tydenmanzelstvi.cz
  Týden pro rodinu 2015

  
tyden_pro_rodinu_baner-570x160_1Každoročně probíhá v České republice v týdnu okolo 15. května (kdy se slaví Mezinárodní den rodin) „Týden pro rodinu“. V tomto termínu se uskutečňují nejrůznější akce pro rodiny - zábavné, vzdělávací, informační kampaně a další aktivity. Týden pro rodinu 2015 se uskutečnil v termínu 11.–17. 5. 2015 a jeho motto znělo: „Rodina je místo, kde život začíná a láska nikdy nekončí“. Záštitu nad Týdnem pro rodinu 2015 převzala Asociace center pro rodinu. Více zde»Existuje politika přínosná pro rodinu?

Letak_RP_small
Asociace center pro rodinu a Národní centrum pro rodinu zpracovalo návrh opatření, jejichž cílem je spravedlivější ocenění rodiny ve společnosti. Návrh si nečiní nárok na úplnost ani nepředpokládá realizaci všech opatření v krátkém časovém úseku, ale chce být příspěvkem do diskuse prorodinným organizacím a politickým stranám. Asociace vítá trendy v současné rodinné politice, které začaly platit od 1. 1. 2015. Mezi nimi je možné jmenovat zvýšení daňové slevy na děti, zvýšení porodného a rozšíření i na druhé dítě.

Vyhlášení nového ročníku soutěže
OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ 2014


logo_soutez
Odbor rodiny a ochrany práv dětí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Stálou komisí pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny PSP ČR ve spolupráci s naší Asociací center pro rodinu, Sítí mateřských center a Svazem měst a obcí ČR vyhlásil k 31. 8. 2014 nový ročník soutěže „Obec přátelská rodině 2014“. Podmínky soutěže „Obec přátelská rodině roku 2014“, Metodiku Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2015 obcím v soutěži „Obec přátelská rodině roku 2014“, Přihlášku do soutěže „Obec přátelská rodině“ a Zásady hodnocení obcí v rámci soutěže“ Obec přátelská rodině 2014“ naleznete v levé části stránky http://www.mpsv.cz/cs/19525. Předkládání vyplněných přihlášek probělo zasláním všech potřebných dokumentů v listinné podobě společně s přiloženými dokumenty i na CD na adresu Ministerstva práce a sociálních věcí (adresa: MPSV ČR, Na Poříčním Právu 1/376, 128 01 Praha 2) do 31. 12. 2014. Kontaktní email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .logoMRRNa rok 2014 připadlo 20. výročí Mezinárodního roku rodiny vyhlášeného Organizací spojených národů v roce 1994. OSN vyzvala svoje členské státy, aby se k oslavám tohoto výročí připojily.
Asociace center pro rodinu ČR vyhlásila k tomuto výročí motto „Fandíme rodině" a v průběhu celého roku se k oslavám připojí svými aktivitami.

Proč je potřeba fandit rodině?

• Protože domácnost zaměstnaných rodičů hospodaří pouze s 61 % příjmů na člena rodiny proti domácnosti bez dětí. Jedním z důvodů je, že pracující rodiče investují do výchovy dětí a současně se podílejí na financování důchodů současných seniorů (na rozdíl od bezdětných, kteří neinvestují do dětí).
• Protože mnozí starší či nemocní by mnohdy rádi zůstali v péči své rodiny. Rodina pečující o svého člena ale potřebuje dostatečnou podporu, dostupné služby a možnost vhodně zkombinovat péči s výdělečnou činností, aniž by ekonomicky strádala.
• Protože rodina je stále vysoce ceněna v žebříčku hodnot všech generací, přestože společnost rodinu považuje jen za soukromou sféru života jednotlivce.
FANDÍME VŠEM, KTEŘÍ DO RODINY INVESTUJÍ!

pdf  1. tisková zpráva      pdf  2. tisková zprávaStanovisko Asociace ke sněmovnímu tisku č. 320/0 novely zákona č. 115/2006 Sb. o registrovaném partnerství:

pdf Text stanoviska ke stažení»

 

 

 

Členská centra


Časopis Rodinný život

RZ_2_2013
Časopis pro celou rodinu, který vydává Centrum pro rodinný život v Olomouci, se čtenářsky zábavným a přitom i odborným způsobem zaměřuje na problematiku výchovy dětí, vztahy mezi manželi, na duchovní život rodiny, život v neúplné rodině, seniorský věk a další zajímavá témata. Je určený každému, kdo v rodině žije, nebo kdo se profesně zabývá problematikou rodinného života. Více»